Ured ovlaštenog arhitekta Dražen Lokmer

Naslovnica

12-04-2012

Arhitektura je umjetnost oblikovanja prostora volumenom koja ima praktičnu namjenu. Građevina ima raspored i odnos masa, odnos punog i praznog, zatvorenog i otvorenog, osobitosti obrade površina, obojenost itd. Uz tri dimenzije (širinu, visinu i dubinu), arhitektura uključuje i četvrtu dimenziju - vrijeme, tj. kretanje potrebno da se arhitektura doživi sa svih strana, iznutra i izvana!

Arhitekt (od starogrčke složenice ὰρχι glavni i Τεκτονική graditelj) se bavi planiranjem i projektiranjem zgrada, te sudjeluje u nadzoru i vođenju izgradnje istih. Arhitekt osmišljava građevine s obzirom na situaciju na terenu i program dobiven od investitora, kako bi došao do korisnog, ekonomičnog i lijepog arhitektonskog djela.

Za bilo kakav zahvat u prostoru - izgradnju ili dogradnju postojeće zgrade ili kuće potrebno je ishoditi odgovarajuće dozvole. Također, ako je zgrada izgrađena bez odgovarajuće dozvole ili je izvedena na način da nije u skladu s dobivenom dozvolom, potrebno je istu ozakoniti (legalizirati). Mi se bavimo izradom projektne dokumentacije za ishođenje tih dozvola, kao i izradom dokumentacije za izgradnju, odnosno praćenjem izgradnje i nadzorom.

Pročelje
Pročelje

Arhitektura (latinski "architectura", od starogrčke složenice "arkitekton", ὰρχιτεκτονική) u užem smislu je znanost i umjetnost projektiranja i oblikovanja zgrada i drugih građevina. Jedan njezin dio je i izrada nacrta (projektne dokumentacije) - tlocrta, presjeka, pročelja, raznih detalja - koji služe za dobivanje raznih dozvola, kao i za samo izvođenje.

Presjek
Presjek
Tlocrt
Tlocrt